Studion

Studion är en 1200 m2 stor lokal fördelad på 5 studios, konferensrum, loger och sköna sociala utrymmen.

Samtliga studios har en takhöjd på 6 meter och rundhorisonter mot så väl tak, golv som hörn.

Studion ligger vid första infarten till Borås, 25 minuter från Landvetters flygplats, inga köer och med fri parkering!

Studion är full med kompetens, utrustning för all typ av visualisering. Det finns kulisser, snickeri och rekvisita för alla sorters produktioner. Studion är öppen för alla typer av samarbeten.

dagsljus ettan grönan mode packshot Anäggningen Grönan packshot Dagslju Mode Ettan
nav bg nav bg nav bg nav bg